Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Christian Ahlstedt

2024-06-05 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Stora Konferensrummet B31, K32

Lactate kinetics in septic shock and the role of fluid administration strategy

Huvudhandledare

Dr. Jonathan Grip, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och Intensivvård

Bihandledare

Dr. Manne Holm, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och Intensivvård

Prof. Olav Rooyackers, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och Intensivvård

Dr. Anna Somell, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för anestesi och Intensivvård

Halvtidskommitté

Docent Ola Blennow. MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Huddinge

Docent Michael Hultström, MD, PhD
Uppsala Universitet
Institutionen för Medicinsk Cellbiologi

Docent Eva Sundman, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna

Kontakt

Christian Ahlstedt Doktorand