Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Charlotte Therup Svedenlöf

2020-12-02 13:00 - 16:30 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Charlotte Therup Svedenlöfs halvtidskontroll onsdagen den 2 december 2020 kl. 13:00. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas online via Zoom.

Titel

Disaster, support and psychological change

Författare

Charlotte Therup Svedenlöf, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Huvudhandledare

Biträdande professor Doris Nilsson Linköpings Universitet

Bihandledare

MD, PhD Lars Wahlström

Docent Ingrid Hylander; Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Betygskommitté

Docent Josefin Sveen, Uppsala Universitet

Professor emeritus, Carl Göran Svedin

Docent Gisela Pribe, Lunds Universitet

Delta via Zoom

Anslut till mötet med Zoomlänk: https://liu-se.zoom.us/j/68694594781

Kontakt