Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Charlotte Pollak

2019-09-02 13:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Röda Korsets Högskola, Konferensrummet plan 9, Hälsovägen 11, 141 52 Huddinge

Titel: 

Structured Nursing In Forensic Psychiatric Rehabilitation

Huvudhandledare:

Docent Tom Palmstierna, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Docent Per Ekstrand, Hälsa i globala transitioner (HIGT), Röda korsets högskola

PhD Roger Almvik, SIFER Midt/Nord, St. Olavs Hospital

Halvtidsnämnd:

Professor Niclas Långström, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Docent Ulrica Hörberg, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 

Professor Agneta Schröder, Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), Region Örebro Län

Kontakt

Charlotte Pollak Adjunkt