Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Charlotte Gran, HERM

2020-10-30 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Zoom

Titel: "Identification of static and dynamic risk factors for plasma cell dyscrasias"

Namn och enhet för doktoranden
Charlotte Gran, HERM, Institutionen för medicin Huddinge, KI

Lokal
Zoom

Titel på avhandlingen
Identification of static and dynamic risk factors for plasma cell dyscrasias

Huvudhandledare
Hareth Nahi, HERM, MedH

Bihandledare
Evren Alici, HERM, MedH

Opponent
Halvtidsnämnd Gösta Eggertsen Karolinska Institutet, Annette Juul Vangsted Dep of Clinical Medicine, University of Copenhagen, Niels Abildgaard Dep of Clinical Research, University of Southern Denmark

Zoomlänk
https://ki-se.zoom.us/j/64163495974
 

Kontakt

Charlotte Gran Postdoktorala Studier