Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Charlotte Goodrose-Flores

2021-06-14 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom based

Nutrition Care in the Clinical Setting - from Patient Perspective to Digital Intervention.

Zoom link:

https://ki-se.zoom.us/j/61690612852

Huvudhandledare:

Ylva Trolle Lagerros
Karolinska Institutet, Institutionenen för medicin, Solna, Avdelningen vid Klinisk epidemiologi

Bihandledare:

Stephanie Bonn

Linda Björkhem- Bergman