Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Charlotte Gentili

2020-11-06 10:00 Add to iCal
Online Greitz, J5:12, BioClinicum (obs, väldigt begränsade platser på grund av Covid-19) och via ZOOM

Titel: Digital exposure and acceptance based behavior therapy for adults with chronic pain

Huvudhandledare

Linda Holmström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Vendela Zetterqvist, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Alexander Rozental, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Mari Lundberg, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs Universitet

Åsa Cajander, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet

Kontakt

Charlotte Gentili Anknuten till Forskning