Föreläsningar och seminarier Halvtidskontroll - Cecilia Johnsson

2023-10-24 12:45 - 15:45 Add to iCal
Campus Flemingsberg S 403, ANA 23
Två människor i en skog
Scenisk bild Foto: N/A

Make My Day: Evaluation of effects and implementation of an eHealth-supported stroke-prevention program for primary health care, based on participation in health promoting engaging occupations.

Huvudhandledare:

Ann-Helen Patomella, docent i Arbetsterapi, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Bihandledare:

Eric Asaba, docent i arbetsterapi, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Susanne Guidetti, Professor i arbetsterapi, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Arbetsterapi

Maria Hagströmmer, Professor, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för Fysioterapi

Halvtidsnämnd:

Marianne Granbom, Docent i Arbetsterapi, Lunds universitet

Emmelie Barenfeldt, Docent i arbetsterapi, Göteborgs universitet

Mattias Damberg, Docent, Specialistläkare allmänmedicin, Uppsala universitet

Kontakt

Cecilia Johnsson

Doktorand vid avdelningen för arbetsterapi
Patomella
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle