Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Caroline Schagerholm

2023-05-10 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:12 Nanna Svartz, BioClinicum

Endoresist - studies of endocrine resistance in breast cancer

Halvtidsnämnd

Docent Emma Tham, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Docent Nick Tobin, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Afshin Ahmadian, KTH, institutionen för genteknologi, SciLifeLab

Handledare

Huvudhandledare

Professor Johan Hartman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Cecilia Williams, Karolinska Institutet, institutionen för biovetenskaper och näringslära, KTH
PhD Stephanie Robertson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!