Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Caroline Salminen Frisendahl

2024-05-24 10:00 Add to iCal
Konferensrummet, Institutionen för Kvinnor och Barns hälsa, Widerströmska Huset, Plan 8, Tomtebodavägen 18, 171 65 Solna

Endometrial and embryonic factors contributing to implantation in assisted reproduction

Handledare:

Kristina Gemzell Danielsson, MD, Professor, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 
 

Bi-handledare: 

Virpi Töhönen, PhD, Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Eberhard Korsching, PhD, Professor, Institute of Bioinformatics, University Hospital of Münster, University of Münster, Münster, Germany.


Halvtidskommitté

Niklas Björkström, MD, Associate Professor , Department of medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Julius Hreinsson, PhD, Embryologist, Department of Obstetrics and Gynecology,  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden 

Qiaolin Deng, Associate Professor, Department of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden

Kontakt