Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Caroline Leijonhufvud

2020-05-27 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Zoom möte

"Improving Monoclonal Antibody Therapy by Identification and Genetic Manipulation of Key Factors Involved in Natural Killer Cell Targeting of Lymphoma"

Namn och enhet för doktoranden
Caroline Leijonhufvud, HERM, Institutionen för medicine Huddinge, KI

Huvudhandledare
Mattias Carlsten, HERM, Institutionen för medicine Huddinge, Ki

Bihandledare
Andreas Lundqvist, Institutionen för onkologi-patologi, KI
Richard W. Childs, Cellular and Molecular Therapeutics Branch, National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health

Opponent
Jakob Michaëlsson, CIM, Institutionen för medicin Huddinge, KI
Marzia Palma, Institutionen för onkologi-patologi, KI
Nadir Kadri, Institutionen för medicin Solna, KI

Övrig info
Information om zoom-möte:
Mötes ID: 664 8335 7995
Lösenord: 006579
Vänligen ha din mikrofon på "mute" under mötet

Kontakt

Caroline Leijonhufvud Anknuten till Forskning