Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Caroline Boman

2023-05-22 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J5-11 Senningrummet

Studies on novel biomarkers in breast cancer and their evolution under systemic therapy and during metastatic progression

Halvtidsnämnd

MD, Docent Hanna Eriksson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
MD, PhD Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, Docent Jenny Bergqvist, Karolinska Institutet, institutionen för epidemiologi och biostatistik

Handledare

Huvudhandledare

Docent Alexios Matikas, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Jonas Bergh, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Ioannis Zerdes, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!