Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Bonnie Bengtsson

2020-10-13 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge HR Datasal, C177, ME Övre buk / Zoom

Titel: "Liver cirrhosis- epidemiology, prognosis and cancer development"

Doktorand
Bonnie Bengtsson (ME Övre buk)
Institutionen för medicin, Enheten för Gastroenterologi och reumatologi

Huvudhandledare
Hannes Hagström, ME Övre buk. Inst för medicin Huddinge

Bihandledare
Niklas Björkström, ME Klinisk mikrobiologi. Inst för medicin Huddinge
Staffan Wahlin, ME Övre buk. Inst för medicin Huddinge

Halvtidskommitté
Maria Gustafsson Liljefors, Kirurgisk vetenskap, intervention och teknik
Nils Nyhlin, Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro
Magnus Nilsson, Kirurgisk vetenskap intervention och teknik

Zoom-länk
https://ki-se.zoom.us/j/69670743559?pwd=Q2FBc012d0pKM0FvbHpZTXlvc2xLZz09
Meeting ID: 696 7074 3559
Passcode: 278741

Kontakt

Bonnie Bengtsson Anknuten till Forskning