Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Björn Eriksson

2022-12-09 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Franzénsalen J5-13, BioClinicum

Inflammatory changes of soft tissue after radiotherapy

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65553000784?pwd=aWRRdkZ1Z1h2SnZFelZITGhPNEljUT09

Handledare

Caroline Gahm, MD., PhD.
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Docent Martin Halle
Karolinska Institutet
Inst. för Molekylär medicin och kirurgi
Rekonstruktiv plastikkirurgi

Professor Liv Eidsmo
Köpenhamns Universitet
LEO Foundation Skin Immunology Research Center

Docent Lalle Hammarstedt Nordenvall
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för ÖNH-sjukdomar

Sakkunniga

Professor Ulf Hedin
Karolinska Institutet
Inst. för Molekylär medicin och kirurgi
Kärlkirurgi

Johanna Sjövall, MD., PhD
Lunds Universitet
Inst. För kliniska vetenskaper
Öron-, näs–och halssjukdomar

Mattias Hedman, MD., PhD
Karolinska Institutet
Inst. för onkologi och patologi

Kontakt

Björn Eriksson Doktorand