Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Björn Eriksson

2019-05-15 13:00 - 15:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 215, Alfred Nobels allé 23

” Heart failure with preserved ejection fraction in primary care”

Huvudhandledare

Professor Per Wändell, MD, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för neurogeriatrik

Bi-handledare

Docent Magnus Edner, MD, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Professor Lars Lund, PhD, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Professor emeritus Ulf Dahlström, Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Betygsnämnd

Docent Ingvar Krakau, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Docent Jonas Spaak, Karolinska Institutet, Institutionen för Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Professor Anders Halling, Lunds universitet, Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kontakt

Forskarstuderande

Björn Eriksson L

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: bjorn.eriksson.l@ki.se

Dokument