Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Bérangère Gohy

2021-05-17 10:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom

Titel: "Assessment and determinants of activity independence after trauma in humanitarian contexts".

Huvudhandledare

Nina Brodin, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Christina Opava, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Johan von Schreeb, professor, Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa

Rafael Van Den Bergh, PhD, Världshälsoorganisationen (WHO)

Halvtidsnämnd

Susanne Guidetti, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för arbetsterapi

Max Petzold, professor, Göteborgs universitet, avd. för samhällsmedicin och folkhälsa

Ann Bremander, professor, Syddansk Universitet

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/69908431822

Kontakt