Annan Halvtidskontroll: Axel Winroth

2023-02-24 10:00 Add to iCal
Campus Solna Rum C0335, Biomedicum, Campus Solna/ Online

Välkommen till halvtidskontroll för Axel Winroth, doktorand vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Titel: "Identification of cellular and molecular programs associated with hematopoietic stem cell fate".

Doktorand

Axel Winroth, Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM), institutionen för medicin, Huddinge (MedH). 

Projekttitel:

Identification of cellular and molecular programs associated with hematopoietic stem cell fate.

Huvudhandledare

Petter Woll, forskare, HERM (MedH), KI.

Bihandledare

Sten Eirik Jacobsen, Professor, HERM (MedH) /Cell och Molekylär Biologi (CMB), KI.

Halvtidskommittée

  • Petter Höglund, Professor, HERM, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), KI.
  • Joakim Dahlin, Forskarassistent, institutionen för medicin, Solna (MedS), KI.
  • Martin Enge, Senior forskare, Onkologi-Patologi (OnkPat), KI.

Delta online

Du är välkommen att delta online via Zoom.

Kontakt

Axel Winroth Doktorand