Halvtidsseminarier Halvtidskontroll. Axel Gerdtsson

2019-12-02 14:30 - 17:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Tiseliusbiblioteket(K66). Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

“Retroperitoneal Lymph Node Dissection for Non-seminoma Germ Cell Tumour”

Inbjudan med mer information

Kontakt

Axel Gerdtsson Anknuten till Forskning