Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Aurelie Miglar

2020-02-06 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Bioclinicum J8:20, room "Tantan"

Infectious diseases as exogenous drivers of allostatic load and aging

Huvudhandledare:

Asghar Muhammad
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för infektionssjukdomar