Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Athanasios Zouzos

2023-02-16 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord A5:04

Novel radiological techniques for analyzing and removing benign breast disease

Halvtidsnämnd

Docent Alexios Matikas, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Brigitte Wilczek, Capio St. Görans sjukhus
PhD Andreas Karakatsanis, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper

Handledare

Huvudhandledare

Docent Fredrik Strand, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Irma Fredriksson, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Välkommen!