Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Asif Halimi

2019-12-09 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge IMA:s konferensrum, K44

Asif Halimi
"Innovations in Pancreatology"

Huvudhandledare

Urban Arnelo, docent
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska  Institutet


Bihandledare

Marco del Chiaro, professor
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Ralf Segersvärd, med dr
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Margaret Sällberg Chen, docent
Oral diagnostik och kirurgi
Odontologiska Institutionen
Karolinska Institutet

Sakkunniga

Lisa Strömmer, docent
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Malin Sund, professor
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå universitet

Ioannis Rouvelas, docent
Enheten för kirurgi
CLINTEC
Karolinska Institutet

Kontakt

Asif Halimi Doktorand