Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Åsa Parke, Institutionen för medicin, Huddinge

2023-09-13 9:00 - 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bibiloteket I43, Infektionsgatan plan 4

Titel: "Early detection of sepsis in the emergency department"

Huvudhandledare
Docent Kristoffer Strålin

Bihandledare
Docent Jonas Sunden-Cullberg ( MedH (Karolinska Institutet)
Professor Anna Norrby-Teglund CIM (Karolinska Institutet)
PhD Christian Unge MedH (Karolinska Institutet)

Halvtidskommitté
Adjungerad professor Johan Ursing, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, KI
Adjungerad professor Mikael Hultström, Uppsala Universitet
Adjungerad professor Charlotte Höybye, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.