Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Åsa Niper

2020-12-11 9:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Åsa Nipers halvtidskontroll fredag den 11 december 2020 kl 9.00. På grund av rådande omständigheter kommer mötet att hållas online via Zoom.

Titel

"Chronic pain in primary health care"

Huvudhandledare

Bo C Bertilson, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för allmänmedicin

Bihandledare

Gunnar Nilsson, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Marina Taloyan, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Halvtidsnämnd

Magnus Petersson, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Jan Hasselström, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Irene Lund, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Zoom

Välkommen att delta via Zoom.

https://ki-se.zoom.us/j/67284190470
Meeting ID: 672 8419 0470

Kontakt