Halvtidsseminarier Halvtidskontroll – Åsa Anger

2024-03-20 9:00 - 12:00 Add to iCal
Annan Psykiatri Sydväst, Konferensrummet plan 9, Röntgenvägen 3A, Flemingsberg

“Braining: Physical Exercise as Add-on treatment in Psychiatric care”

Huvudhandledare:

  • Lina Martinsson, MD, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Bihandledare:

  • Sigrid Salomonsson, Leg. Psykolog, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
  • Carl Johan Sundberg, MD, Professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, dekan Karolinska Institutet Nord

Halvtidskommitte:

  • Mats Börjesson, MD, Professor, Institutionen för molekylar och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
  • Philip Lindner, Leg. Psykolog, Docent, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
  • Jeanette Westman, Leg Sjuksköterska, PhD, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelning för omvårdnad, Karolinska Institutet. Professor, Marie Cederschiöld högskola, institutionen för vårdvetenskap. 

Kontakt

Åsa Susanna Anger Doktorand