Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Apostolos Analatos

2020-05-14 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Surgical reconstruction of functional and anatomical defects in the diaphragmatic hiatus

Huvudhandledare

Mats Lindblad, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Christoph Ansorge, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi
Nyköping lasarett
Kliniken för kirurgi och urologi

Bengt Håkansson, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyd
Ersta sjukhus
Kirurgkliniken

Sakkunniga

Richard Marsk, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyd
Kirurgi och urologi

Hannes Hagström, docent
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Gastrolenterologi/hepatologi

Cecilia Engström, docent
Göteborgs universitet Sahlgrenska Akademin Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelning för kirurgi

Kontakt

Apostolos Analatos Anknuten till Forskning