Halvtidsseminarier Halvtidskontroll. Antonios Tzortzakakis

2019-06-03 14:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Leif Svensson sal, Nukl. Medicine plan 7, C2-76
Examensbild

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för Radiologi, Karolinska Institutet

HALVTIDSKONTROLL / HALF TIME SEMINAR

Antonios Tzortzakakis

“Non-invasive differentiation of renal oncocytomas from renal cell

carcinoma by means of 99mTc-Sestamibi SPECT/CT.”

 

Måndagen den 3 juni 2019, kl. 14:00
Leif Svensson sal, Nukl. Medicine plan 7, C2-76

Sakkunniga

Håkan Geijer MD, PhD, professor
Inst. för medicinska vetenskaper
Örebro Universitet

Anders Magnusson MD, PhD, professor
Inst. för kirurgiska vetenskaper
Uppsala Universitet

Johan Stranne MD, PhD, Docent
Inst. för kliniska vetenskaper
Göteborgs Universitet

Huvudhandledare

Rimma Axelsson MD, PhD, professor
Inst. för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för radiologi
Karolinska Institutet

Bihandledare

Torkel Brismar MD,PhD, Docent
Inst. för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för radiologi
Karolinska Institutet

Maria Holstensson PhD
Inst. för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för radiologi
Karolinska Institutet

Välkomna!

Dokument