Disputationer Halvtidskontroll Annika Kits

2022-03-24 13:00 Add to iCal
Online Zoom

Titel: Clinical evaluation of fast neuro MRI

Huvudhandledare 

Docent Anna Falk Delgado, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Docent Stefan Skare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd

Docent Anna Steinberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Isabella Björkman-Burtscher, Sektionen för neuroradiologi, Göteborgs Universitet 

PhD Filip Szczepankiewicz, Diagnostisk radiologi, Lunds Universitet

Kontakt

Annika Kits Doktorand