Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Anne Brynolf.

2023-10-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna KEP

Anemia, blood loss and transfusions in obstetric practice: short - and long term effects for mother and offspring.

Huvudhandledare:

Gustaf Edgren
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.