Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Anna Persson

2019-11-25 10:00 - 12:30 Add to iCal
Annan Centrum för psykiatriforskning CPF, Norra Stationsgatan 69 plan 6, 18-salen

Titel: Post-traumatic stress disorder and alcohol use disorder in women

Huvudhandledare:

Åsa Magnusson, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Markus Heilig, professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

Erin Gabriel, PhD, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd:

Filip Arnberg, PhD, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Nitya Jayaram-Lindström, PhD, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Agneta Öjehagen, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Kontakt

Anna Persson Doktorand