Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Anna Levin

2021-09-10 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Mötesrum Cor, plan 8, Neo, alternativt via Zoom

Pathology and etiology of chronic kidney diseases with focus on IgA Nephropathy and Diabetic Nephropathy

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64125654605

Huvudhandledare

Prof. Annika Östman Wernerson, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Bihandledare

Anna Witasp, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Prof. Annette Bruchfeld, MD, PhD
Linköpings universitet/Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Docent Kjell Hultenby
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin

Adj prof. Jaakko Patrakka, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Enheten för patologi

Halvtidskommitté

Prof. Martin Johansson, PD, PhD
Göteborgs universitet
Institutionen för biomedicin

Prof. Maria Eriksson Svensson, MD, PhD
Uppsala universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper,
Njurmedicin

Docent Mattias Carlström, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kontakt

Anna Levin Doktorand