Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Anna Holmqvist

2022-02-11 10:00 - 12:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Föreläsningssal Venen, hus 18 (målp. J) plan 5 samt via Zoom: Join Zoom Meeting https://ki-se.zoom.us/j/63641575048

Fatigue in brain injury and long lasting pain -attention, emotional aspects and neuronal correlates.

Huvudhandledare: Marika Möller, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Monika Löfgren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Britt-Marie Stålnacke, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Love Engström Nordin, Institutionen för Neurobiologi, vetenskap och samhälle (NVS)

Halvtidskommitté: Karin Jensen, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurovetenskap
Cecilie Röe, Oslo Universitet
Birgitta Johansson, Göteborgs Universitet

ZOOM: 
Join Zoom Meeting 
https://ki-se.zoom.us/j/63641575048 

 

Kontakt

Anna Holmqvist Doktorand