Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Anna Fogelström

2023-05-26 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal: Greitz, J5-12 and via Zoom

Titel: "Epidemiological and Clinical Studies of the Abdominal Wall Defect Omphalocele"

Huvudhandledare

Carmen Mesas Burgos, Docent, barnkirurg, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Anna Löf Granström, Docent, allmänkirurg, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, (KBH)

Tomas Wester, Professor, barnkirurg, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Halvtidsnämnd

Lars Hagander, Professor, barnkirurg, Lunds Universitet

Jenny Löfgren, Docent, plastikkirurg, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi(MMK)

Anders Elfvin, Docent, neonatolog, Göteborgs Universitet

Delta via Zoom

Länk till Zoom-möte

Kontakt

Anna Fogelström Doktorand