Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Ann Rosén

2021-10-25 13:00 - 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Internetpsykiatrienheten (plan 14), Röntgenvägen 3, Huddinge och via Zoom

Titel: Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: A Comparison between Sleep Restriction and Sleep Compression

Huvudhandledare

Adjunkt Susanna Jernelöv, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Torbjörn Åkerstedt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Professor Maria Tillman, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad Universitet 

Lektor Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Christian Benedict, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet 

Kontakt

Ann Rosén Doktorand