Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Andrianos Tsekrekos

2021-02-10 14:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 1, K64

Combined modality treatment of advanced gastric cancer: aspects on standardisation of the assessment of tumour regression grade and the role of minimally invasive surgery

Huvudhandledare

Docent Ioannis Rouvelas
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Bihandledare

Med dr Fredrik Klevebro
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Professor Magnus Nilsson
Karolinska Institutet
Enheten för kirurgi,
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Betygsnämnd

Professor Peter Naredi
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för kliniska vetenskaper

Docent Jan-Erik Frödin
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi-patologi

Docent Zuzana Potácová
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin

Kontakt

Andrianos Tsekrekos Doktorand