Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Andreas Wallin

2020-10-05 9:30 - 23:59 Add to iCal
Annan Zoom

Titel: Development of and effects of a highly challenging balance training program (HiBalance) specific to multiple sclerosis - a randomized controlled study

Huvudhandledare

Sverker Johansson, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Urban Ekman, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för klinisk geriatrik

Fredrik Piehl, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Halvtidsnämnd

Ylva Nilsagård, docent, Örebro Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Kristian Borg, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Alexander Rozental, med. dr., Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Zoom

Halvtidkontrollen ges digitalt via Zoom.

Välkommen att delta via länk: https://ki-se.zoom.us/j/68632997365

Kontakt