Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Andrea Porserud

2020-03-05 13:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Alfred Nobels allé 23, S403

Titel: The effect of structured methods to enhance physical activity after abdominal surgery due to cancer

Huvudhandledare

Maria Hagströmer, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Malin Nygren-Bonnier, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Markus Aly, med.dr, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Halvtidsnämnd

Ingrid Demmelmaier, docent, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Ann Langius-Eklöf, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för omvårdnad

Andres Ullén, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt

Andrea Porserud

Postdoktorala studier