Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: András Komáromi

2020-11-18 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Lokal B31, K32, även via Zoom

"Albumin kinetics in critically ill"

Handledare

Docent, Åke Norberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Bihandledare

Professor, Jan Wernerman
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Professor, Olav Rooyackers
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för anestesi och intensivvård

Sakkunniga

Adjungerad professor, Peter Bentzer
Lunds Universitet
Anestesiologi och intensivvård

Docent, Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Professor, Uwe Tietge
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin
Klinisk kemi