Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Anders Lideståhl

2021-09-24 9:00 Add to iCal
Teams

Akuta och sena bieffekter vid bestrålning av intrathorakala tumörer

Halvtidsnämnd

Sjukhusfysiker, PhD, docent Per Nilsson, Lunds universitet, medicinsk strålningsfysik
MD, PhD, universitetslektor, docent Mikael Johansson, Umeå universitet, institutionen för strålningsvetenskaper
MD, PhD adjungerad professor Thomas Björk Eriksson, Göteborgs universitet, avdelningen för onkologi

Handledare

Adjungerad universitetslektor, docent Pehr Lind, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
PhD, docent Albert Siegbahn, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Sjukhusfysiker, PhD Younes Mejaddam, Karolinska universitetssjukhuset
MD, PhD Michael Gubanski, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Anders Lideståhl tel nr: 08-6161000

Klicka här för att ansluta till mötet

Välkommen!

Kontakt

Anders Lideståhl Doktorand;Anknuten till Forskning