Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Anders Holmén

2022-02-25 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kursrum 2, K64

Nutrition and Health-Related Quality of Life after Multimodal Treatment of Gastroesophageal Cancer

Huvudhandledare

Docent Fredrik Klevebro, bitr överläkare
Karolinska Institutet​
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för kirurgi

Bihandledare

Med.Dr Thorhallur Agustsson överläkare
Karolinska Institutet​
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Enheten för kirurgi

Docent, Ioannis Rouvelas, överläkare 
Karolinska Institutet​
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC​
Enheten för kirurgi

Sakkunniga

Docent Gabriel Sandblom
Karolinska Institutet​
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Enheten för kirurgi

Torsten Olbers, professor BKV,
Linköpings universitet

Docent Monika Egenvall
Karolinska Institutet
Molekylär medicin och kirurgi - MMK

Kontakt

Monica Hagbok Administratör