Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Anastasios Charalampidis

2020-10-09 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Lokal Medelpad, Hotellet, plan 5. Samt via Zoom

Idiopathic scoliosis – aspects on surgical and non-surgical treatment

Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/69944857911?pwd=RDNNK1pBZXpDOWQ3ZU02OC9zRDFmZz09

Handledare

Paul Gerdhem, adj professor
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Bihandledare

Hans Möller, med dr
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Allan Abbot, docent
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för fysioterapi'

Sakkunniga

Per Åstrand, med dr
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Karolinska Institutet

Håkan Jonsson, med dr
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Uppsala Universitet

Seppo Koskinen, professor
Enheten för radiologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Kontakt

Anastasios Charalampidis Anknuten till Forskning