Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Amelie Lindh Mazya

2019-05-13 13:30 - 13:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo-huset, lokal Gene, plan 5

Assessment of frailty in old people with multimorbidity

Huvudhandledare

Anne Ekdahl
Överläkare, PhD
Institutionen för invärtes medicin, sektionen för geriatrisk medicin, Helsingborgs lasarett

Bihandledare

Lars-Olof Wahlund
Senior Professor, Överläkare
KI, Institutionen NVS, sektionen för klinisk geriatrik, Campus Flemingsberg

Anne-Marie Boström
Lektor
KI, Institutionen NVS, sektionen för omvårdnad, Campus Flemingsberg

Betygsnämnd

Helena Salminen
Lektor
KI, Insitutionen NVS, sektionen för allmänmedicin och primärvård, Campus Flemingsberg

Amaia Calderón-Larrañaga
Lektor
KI, Institutionen NVS, ARC

Niklas Ekerstad
MD, PhD
Linköping universitet, Inst IMH, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA)

Forskarstuderande

Amelie Lindh Mazya

Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: amelie.lindh.mazya@ki.se

Dokument

Kontakt

Anette Eidehall Annan grund