Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alvaro Haroun-Izquierdo

2019-12-11 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura von Behring, Alfred Nobels Allé 8, plan 9

Titel på avhandlingen: "Understanding Metabolic Regulation and NK cell Cytotoxicity in Allogenic Stem Cell Transplantation and Cell Therapy"

Namn och avdelning för doktoranden: 
Alvaro Haroun-Izquierdo, Centrum för Infektionsmedicin

Huvudhandledare: 
Karl-Johan Malmberg, Centrum för Infektionsmedicin

Bihandledare: 
Ebba Sohlberg, Centrum för Infektionsmedicin

Kontakt

Alvaro Haroun-Izquierdo Assistent klinisk