Halvtidsseminarier Halvtidskontroll - Alvaro Gomez Gonzalez

2023-04-13 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom & Biblioteket D2:01

Unravelling treatment efficacy and failure in systemic lupus erythematosus.

Zoom länk:

 https://ki-se.zoom.us/j/64080377642

Huvudhandledare:

Ioannis Parodis
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.