Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alexandra Palmcrantz

2023-11-29 9:00 - 12:00 Add to iCal
Astrid Lindgrens barnsjukhus Föreläsningssal QA27, plan 7

Titel: "Children with Cerebral Palsy: Muscle Spasticity, Stiffness, Strength, and Structure"

Huvudhandledare

Eva Pontén, MD, docent, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neuropediatrik, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Cecilia Lidbeck, PT, PhD, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neuropediatrik, Karolinska Institutet. 

Ruoli Wang, docent, KTH.

Per Stål, professor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå Universitet.

Halvtidsnämnd

Kristian Borg, professor, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Rehabiliteringsmedicin. 

Hans Berg, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, Ortopedi och bioteknologi, Karolinska Institutet. 

Li Villard, PhD, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neuropediatrik, Karolinska Institutet.

Kontakt