Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alexander Waldthaler

2021-04-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge K64, Kursrum 2 /Zoom

Titel på avhandlingen: "Advanced techniques in ERCP"

Doktorand
Alexander Waldthaler, Gastroenterologi och Reumatologi,
Institutionen för medicin, Huddinge, KI

Huvudhandledare
Annika Bergquist, Professor, Gastroenterologi och Reumatologi,
Institutionen för medicin, Huddinge, KI
 

Bihandledare
Urban Arnelo
Matthias Löhr
Martin Delle

Delta via Zoom

Mötes ID: 672 510 3935

Kontakt

Alexander Waldthaler Anknuten till Forskning