Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alexander Oxblom

2020-11-20 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Blickagången 9B. Även via länk.

Perspectives on metal-on-metal hip resurfacing

Handledare

Harald Brismar, MD, PhD
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Bihandledare

Li Felländer-Tsai, professor
Enheten för ortopedi och bioteknologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Karolinska Institutet

Ola Rolfson, professor
Avdelningen för ortopedi
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Sakkunniga

Pelle Gustafson, docent
Institutionen för kliniska vetenskaper
Enheten för ortopedi
Lunds Universitet

Sari Ponzer, professor
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Enheten för ortopedi
Karolinska Institutet

Wilhelmina Ekström, docent
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Enheten för ortopedi
Karolinska Institutet

Kontakt

Alexander Oxblom Doktorand