Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alexander Kvist

2023-06-13 9:00 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till halvtidskontroll för Alexander Kvist den 13 juni kl. 9.00. Seminariet äger rum via Zoom.

Titel

Gå och tänka - hjärnaktivitet under komplex gång vid åldrande och Parkinson

Huvudhandledare

Erika Franzén, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Bihandledare

Franziska Albrecht, PhD, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

David Moulaee Conradsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi

Urban Ekman, docent,  Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk geriatrik

Halvtidsnämnd

Saffran Möller, PhD, Jönköping University, avdelningen för rehabilitering, Hälsohögskolan

Patrik Ragert, professor, Institute for General Kinesiology and Exercise Sciences Faculty of Sport Science, University of Leipzig

Karin Wirdefelt, docent, Karolinska Institutet, institutionerna för medicinsk epidemiologi och biostatistik, klinisk neurovetenskap, samt neurovetenskap

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/66212503027?from=addon

Kontakt