Halvtidsseminarier Halvtidskontroll Alexander Kronsell

2021-05-21 13:00 Add to iCal
Online Zoom-meeting

Titel: Epidemiological studies of electroconvulsive therapy for depression

Huvudhandledare

Postdoktorala studier, Mikael Tiger, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Adjunkt, Axel Nordenskjöld, Institutionen för Medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Professor, Ellenor-Mittendorfer Rutz, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd

Professor, Alexander Sartorius, Institutionen för Neuroradiologi, Zentralinstitut für Seeliche Gesundheit 

Docent, Maria Semkovska, Institutionen för Psykologi, University of Southern Denmark

Forskningssamordnare, Sandra Eloranta, Medicin Solna, Karolinska Institutet 

Kontakt

Alexander Kronsell Doktorand