Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alexander Krämer

2020-12-04 9:00 Add to iCal
Online Teams

Välkommen till Alexander Krämers halvtidskontroll fredag, 4 december med titeln "Characterisation of epitope-specific anti-citrullinated protein antibodies in human and the role of Fc glycan sialylation in mouse models of rheumatoid arthritis".

Titel

"Characterisation of epitope-specific anti-citrullinated protein antibodies in human and the role of Fc glycan sialylation in mouse models of rheumatoid arthritis"

Författare

Alexander Krämer, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Inger Gjertsson, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Bingze Xu, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Pia Dosenovic, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet
Cecilia Engdahl, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Alejandro Gomez Toledo, infektionsmedicin, Lunds universitet

Kontakt