Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Alejandro Marcano

2023-09-15 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sevastikbiblioteket, K 52

To Operate or Not to Operate: The Role of Artificial Intelligence and Precision Medicine in Orthopedic Decision Making

Huvudhandledare

Professor Li Felländer-Tsai
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Professor Johanna Adami
Sophiahemmets Högskola

Betygsnämnd

Karl Michaëlsson, professor
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Örjan Ekblom, professor
Gymnastik- och idrottshögskolan
Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

Ylva Trolle Lagerros, docent Karolinska Institutet 
Institutionen för medicin, Solna