Halvtidsseminarier Halvtidskontroll: Agnes Mattsson

2023-05-12 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Franzén J5-13

Real-world studies in Chronic Lymphocytic Leukemia

Halvtidsnämnd

Docent Johanna Ungerstedt, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge
PhD Martin Jädersten, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge
Docent Andreas Pettersson, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna

Handledare

Huvudhandledare

Docent Lotta Hansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Sandra Eketorp-Sylvan, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!